Forfatterarkiv: idium

Remittering

Remittering

Når en inngående faktura er registrert i vårt regnskapssystem er den også klar for overføring til bankenes systemer. Dette sparer

Lønn

Lønn

Korrekt og punktlig utbetaling av lønn er helt avgjørende for selskapets forhold til sine ansatte. Våre lønningsmedarbeidere har lang erfaring

Budsjettering

Budsjettering

Som selskapets regnskapsfører har vi verktøyene til å samle virksomhetens målsettinger og antakelser om fremtiden i et budsjett som vi

Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse

Vi har gode verktøy og bred erfaring med å analysere regnskaper enten man søker svar på hvorfor resultatene ble som

Info oktober 2015

REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 OG NY SKATTEREFORM, lagt frem den 7/10/15. Det bemerkes at det kan komme endringer

Info januar 2015

OPPBEVARINGSTIDEN FOR REGNSKAPSMATERIALE ER ENDRET FRA 01/01/2015 Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir

Info desember 2014

Scheel-utvalget la den 02/12/2014 frem forslag til endringer beskatningen for selskaper og personer. Her er alle hovedpunktene fra skatteutvalget: Det

Info september 2014

A-ordningen for arbeidsgivere – 2015 I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. A-meldingen vil erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven

Info mars 2014

Endringer i utbyttereglene Aksjeloven ble endret med virkning fra 1. juli 2013, inklusiv reglene rundt utdeling av utbytte. Etter dette

Info desember 2013

Statsbudsjettet 2014 Inntektsskatt Satser Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 28 til 27 prosent både for personer og selskaper. På

Info november 2013

Ny regler fra 1.1.14 for Serveringsteder, frisører, skjønnhets-pleiere, bilverksteder og bilpleie Personallister, endringer i Bokføringsloven § 3a Serveringsteder, frisører, skjønnhetspleiere,

Info september 2013

Ny bokføringsstandard om dokumentasjon av balansen Bokføringsloven krever at det skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er

Info juli 2013

Endringer i aksjelovgivningen,se http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20130614-040.html Elektronisk stiftelse av aksjeselskaper som åpner for at stifterne som alternativ til papirdokumenter kan benytte Foretaksregisterets

Info januar 2013

ÅRSAVSLUTNINGEN Dokumentasjon av balansen Forskrift til Bokføringsloven kapittel 6 stiller særskilt krav til at selskapet utarbeider dokumentasjon av alle vesentlige

Info oktober 2012

STATSBUDSJETTET 2013 Skatt: Det foreslås bare mindre endringer på skatteområdet i Statsbudsjettet for 2013. Satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på

Info desember 2011

ENDRINGER FRA 2012 Avskjæring av fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper Med virkning fra 06/11/11 gis det ikke