Nyheter revisorforeningen

Konsernbidrag og egne aksjer

Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter.

Regnskapsregisteret 2018

Regnskapsregisteret opplyser å ha god kapasitet for mottak av årsregnskap i 2018.

Skatteetaten tar for lett på skattyternes rettssikkerhet

Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles.

GDPR trer i kraft 20. juli

Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.

Gratis teaterbilletter ble skattepliktig

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn.

Evaluering av Skattefunn

Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

Endringer i reiseregulativene

Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over.

Forskrifter til ny hvitvaskingslov

Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven.