Nyheter revisorforeningen

Omdanning av kommandittselskap

Skattedirektoratet har avgitt en bindende forhåndsuttalelse om skattefri omdanning av kommandittselskap til aksjeselskap.

Arbeidsgiverplikter på tips

Spørsmålet om arbeidsgiver kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon før tipspengene utbetales til de ansatte kan ikke besvares generelt.

Mva kompensasjon - undervisning

Finansdepartementet har uttalt seg om private virksomheters rett til momskompensasjon på undervisningsområdet.