Nyheter Regnskap Norge

Christines hilsen uke 21

Vi har sett på resultatene av regjeringens forenklingsarbeid og tatt opp tvangsmulktpraktisering med skattedirektoratet, og Hans har testet Segway.

Christines hilsen uke 20

Se utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen og vår oppsummering av skatte- og avgiftsendringene i revidert nasjonalbudsjett.