Forfatterarkiv: oddbb

Info desember 2019

ENDRINGER STATSBUDSJETTET 2019  SKATT Formuesskatt – verdsettelsestidspunkt for aksjer Ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper skal ikke lenger verdsettes basert på aksjekapital

Info februar 2018

Små foretak og årsberetning for 2017 Små foretak har fra og med regnskapsåret 2017 ikke lenger krav om å utarbeide

Info januar 2018

Statsbudsjettet 2018 I forhold til det opprinnelige budsjettforslaget, er det foretatt følgende endringer på skatte- og avgiftsområdet: Den særskilte rabatten