Har du behov for å sette bort fakturering og betalingsoppfølging til en ekstern leverandør av faktureringstjenester? Vi har lang erfaring med regnskapsførsel for små og mellomstore virksomheter, og kan bistå med å utarbeide og sende ut dine fakturaer.

Fleksible løsninger

Vi er fleksible og tilbyr fakturautsendelse i elektronisk handelsformat (EHF-format), PDF-fil eller i papirformat. Vi tilpasser oss ditt behov og sørger for at alle utsendelser er korrekte.

Oppfølging etter forfall

Etter utsendelse av faktura tilbyr vi også nøye oppfølging. Dette innebærer at vi sørger for utsendelse av purring ved forfall og annen nødvendig oppfølging, slik at du kan fokusere på ditt arbeid og din virksomhet. Betalingsoppfølging av utsendte fakturaer kan være tidkrevende og det kan lønne seg å involvere en ekstern aktør med erfaring og nødvendig kompetanse.

Les mer om våre tjenester her.

Kom i kontakt med våre regnskapsførere

Ønsker du mer informasjon om hvordan våre regnskapsførere kan bistå deg med fakturering og betalingsoppfølging? Du finner vår kontaktinformasjon her.