Vi kan bistå med utarbeidelse og utsending av dine fakturaer enten det er på papir, e-post (pdf) eller elektronisk på EHF format.

Når fakturaen er sendt og forfall passert, kan vi sørge for eventuell purring og oppfølging.