Ny regler fra 1.1.14 for Serveringsteder, frisører, skjønnhets-pleiere, bilverksteder og bilpleie

Personallister, endringer i Bokføringsloven § 3a
Serveringsteder, frisører, skjønnhetspleiere, bilverksteder og bilpleiebransjen må fra 1. januar 2014 føre daglige personallister over sitt personale. Personallisten skal inneholde navn, fødselsnummer på de som er på jobb og tidspunktet på hver arbeidsdags begynnelse og slutt.

I tillegg til ovennevnte omfattes virksomheter innen catering, gatekjøkken og andre innen tilberedning av mat.

Personalliste kan føres manuelt eller elektronisk. Manuelle lister skal foreligge på arbeidsstedet i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Innholdet må føres med penn. Skatteetaten vil inntil videre tilby slike bøker gratis, og de som er registrert med næringskodene nevnt over vil motta slik bok automatisk i posten. Elektroniske personallister, f eks et «stemplingsursystem», skal umiddelbart kunne skrives ut på papir. Det er ikke tillatt å bruke tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer hvor det er mulig å endre eller slette direkte i de registrerte opplysningene.

Dersom det foretas rettelser i personallisten, skal det fremgå hvem som har foretatt rettelsen og tidspunkt for når det er gjort.

I tillegg til det ovennevnte stilles det krav om at alle arbeidstakere skal kunne legitimere seg med godkjent legitimasjon som inneholder bilde.

Sanksjoner
Manglende eller mangelfull føring av personallister, 10 ganger rettsgebyret, NOK 8.600
Arbeidstaker som ikke er registrert i samsvar med reglene, 2 ganger rettsgebyret, NOK 1.720
Gjentatte overtredelser innen 12 måneder, 20 ganger rettsgebyret, NOK 17.200

Skatteetaten har varslet at de vil gjennomføre svært mange kontroller av de aktuelle foretakene i 2014. Disse kontrollene blir formodentlig gjennomført uten forutgående varsel.

Les mer om kravene i skattedirektoratets melding 8/13

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.