Nyheter revisorforeningen

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Endring av regnskapsloven

30. april: Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) er sanksjonert i Statsråd og trer i kraft 1. juli 2021.

Korona - Regnskapsmessige vurderinger

Koronakrisen og myndighetenes omfattende tiltak, har medført økt risiko og økonomiske utfordringer for mange foretak. Det kan være aktuelt både med revurdering av eiendels- og gjeldsposter og opplysningsplikt i regnskapene og årsberetningene.

Nye aksjeoppgaver sendt ut feilaktig

En rekke aksjonærer har de siste dagene feilaktig fått ny aksjeoppgave i Altinn. Dette rettes av skatteetaten og aksjonærene trenger ikke foreta seg noe.

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

14.04: Revisorforeningen støtter høringsforslaget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.