Nyheter revisorforeningen

Foreslått regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Målgruppen er øvrige foretak som plikter, eller velger å avlegge delårsregnskap etter god regnskapsskikk.

Statsbudsjettet 2022: Et taktskifte for grønn omstilling

Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

MVA og Statsbudsjett 2022

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer hva gjelder merverdiavgift.