Nyheter revisorforeningen

Skattesatser for 2024

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell over satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale.

Avgiftssatser 2024

Det er enighet om mva-satser, de ulike særavgiftssatsene og beløpsgrensene for 2024.

Få skatteendringer i budsjettforliket

Innstramming i utflyttingsskatten og lavere innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten er de viktigste skatteendringene etter budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV.

1 av 5 mangler redegjørelse etter åpenhetsloven

Forbrukertilsynet rapporterer at 1 av 5 kontrollerte foretak mangler redegjørelse etter åpenhetsloven. «Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen og barne- og familieminister Kjersti Toppe ser svært alvorlig på resultatene fra kontrollen.»

Avklaring om syntetiske aksjer

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse avklart en rekke skattespørsmål knyttet til avlønning i form av syntetiske aksjer.

Økning av størrelsesgrensene i regnskapsloven

Revisorforeningen har gitt innspill til Finansdepartementets foreslag om økning av grensene for små foretak i regnskapsloven og økning av grensene som er foreslått for pliktig bærekraftsrapportering.