Nyheter revisorforeningen

Mva - fellesregistrering

Skatteetatens portal for mva registrering kan nå brukes ved søknader om fellesregistrering.

Nye innsideregler

Reglene for innsideinformasjon for utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs og Euronext Growth er endret samtidig som EUs markedsmisbruksforordning (MAR) trådte i kraft 1. mars 2021.

Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak. Det er også åpnet for å redusere grensene for maksimal støtte i den generelle kompensasjonsordningen.

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.