Vi har gode verktøy og bred erfaring med å analysere regnskaper enten man søker svar på hvorfor resultatene ble som de ble, hvordan man ligger an i forhold til sine konkurrenter eller hvor nøkkelen til resultatforbedring ligger.