Når en inngående faktura er registrert i vårt regnskapssystem er den også klar for overføring til bankenes systemer. Dette sparer deg for tiden det tar å registrere betalingene i nettbank. Vi kan enten legge inn et betalingsforslag du som kunde selv godkjenner i nettbanken, eller du kan om du vil også overlate selve betalingen til oss. Betalingen vil da alltid måtte godkjennes av to av våre medarbeidere.