Vi vet at bokføring er kjernen i regnskapsførervirksomheten. Derfor sørger vi for at dine regnskapsopplysninger blir registrert og oppdatert med en hyppighet tilpasset din virksomhet og lovverkets krav til ajourhold.

Tilpassede løsninger

Vi tilbyr tjenester som er tilpasset de behov den enkelte virksomheten har. Det innebærer at vi forholder oss til alt fra daglig ajourførte systemer hvor kunden har behov for direkte innsyn i løpende, bokførte tall, til selskaper hvor aktuelle bilag for året registreres og rapporteres ved årets slutt.

Automatisk eller manuell oppfølging

Alle virksomheter har ulike behov. Våre systemer kan tilpasses både de virksomheter og foretak som har behov for automatisk og kontinuerlig registrering av inngående fakturaer, samt de som har mindre, mer sporadiske behov for oppfølging av bilag.

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester til små og mellomstore virksomheter. Les mer om våre tjenester her.

Elektronisk innhenting av banktransaksjoner

Dersom du har behov for det, kan vi i Stico Consult sette opp et system for elektronisk datafangst for din virksomhet. Systemet kan tilpasses ditt behov. Dette elektroniske systemet kan hente inn alle dine banktransaksjoner.

Vi tilpasser oss ditt behov

Som hovedsystem benytter vi Visma Business. Med dette systemet har vi mulighet til å tilpasse oss din virksomhets behov. Dersom det skulle være ønskelig kan du som kunde få en ren lesetilgang for å følge med og hente ut rapporter. Eller vi kan åpne opp for at din virksomhet gjør deler av arbeidet i systemet selv, som for eksempel fakturering. Våre regnskapsførere kan også arbeide i kundens eget økonomisystem dersom det er den foretrukne løsningen.

Som regel arbeider våre medarbeidere på vårt kontor i Asker. Dette er den løsningen de fleste av våre kunder benytter seg av, men det er også mulig for oss å reise ut og gjøre jobben på våre kunders kontorer, dersom det skulle være ønskelig.

Har du spørsmål?

Er du interessert i mer informasjon om bokføring av regnskapsopplysninger? Kontakt oss gjerne per e-post eller telefon, så skal vi svare på dine spørsmål. Du finner vår kontaktinformasjon her.