Løpende registrering av regnskapsopplysninger er kjernen i regnskapsførervirksomheten. Vi sørger for at virksomheten mottar oppdaterte og korrekte regnskapsrapporter med en hyppighet og et omfang tilpasset behovet i den enkelte virksomhet. Dette kan spenne fra systemer som er daglig ajour der du som kunde har direkte innsyn i løpende bokførte tall, til selskaper hvor aktuelle bilag for året registreres og rapporteres samlet etter årets slutt. Vi tilpasser oss til ditt behov.

Vi kan sette opp et system for elektronisk datafangst som er best mulig tilpasset din virksomhets behov, dersom det er et ønske. Dette vil i mange tilfeller inkludere elektronisk innhenting av alle banktransaksjoner. Det kan også innebære automatisk registrering av inngående fakturaer mottatt elektronisk. For mange er det ikke sikkert at dette er et behov, og da kan gjerne bilag og oppfølging rundt dette følges opp manuelt.

Som hovedsystem benytter vi Visma Business. Her har vi mulighet til å la deg som kunde få tilgang enten det er en ren lesetilgang for å følge med og hente rapporter, eller vi kan åpne opp for at virksomheten gjør deler av arbeidet i systemet selv, f.eks fakturering. Vi kan også arbeide i kundens eget økonomisystem om dette skulle være ønskelig. Vårt arbeid foregår som hovedregel på vårt kontor. Dette passer best for de fleste av våre kunder, men om ønskelig kommer våre medarbeidere gjerne ut og gjør jobben på kundens kontor.